SEO optimizacija sajta i istorijske promene u digitalnom poslovanju

SEO optimizacija sajta i istorijske promene u digitalnom poslovanju: Šta se to sve desilo?

MozCast je 19. februara obavestio sve nas da je došlo do dramatičnog pada. Dramatični pad odnosio se na istaknute isečke. Ovaj pad je bio veći od 40%. Ono što je bitno reći jeste da su padovi bili zabeleženi i 11. i 13. februara. Neke bitne ključne reči izgubile su svoju tržišnu vrednost. Dok su sa druge strane druge isplivale sasvim nove kljune reči.

Da li nam je ovo bitno?

U predhodnom blogu pomenuli smo Sinana Arala, i njegovo mišljenje o budućnosti reklame.

Digitalni marketing, Googl i promene

Ono što se bitno menja jeste sklop i funkcionalnost cele priče oko digitalnog poslovanja. Cela koncepcija i konstrukcija do sada stečenog znanja se izmenila.

Razlog?

Iako smo možda nedovoljno svesni promene pošto živimo paralelno sa njom, promene se dešavaju iz sekunda u sekund. Ove promene donose totalno drugačiju preraspodelu poslovanja, a ovo se pogotovo odnosi na digitalno poslovanje.

SEO optimizacija sajta i istorijske promene u digitalnom poslovanju- ovo smo očekivali.

Kada smo se pre godinu dana susreli sa globalnom promenom u poslovanju zbog novonastalih okolnosti uočili smo 100 plus % korisnika više na internetu. Ova stavka je promenila sve, od trenda izrade sajtova pa do pozicionranja sajta.

Web sajt i SEO optimizacija sajta

Na područiju Evrope se prodaja putem interneta uvećala za 173%. Ova brojka nam govori isto što smo malo čas pomenuli. Određene ključne reči su izgubile tržišni udeo. Neke ključne reči su dobile svoj značaj koga do sada nisu imale.

MozCast je dok ovo pišem opet postavio podatak da su istaknuti isečci dobili ponovo na značaju. Koliko je to bitno današnjem poslu na internetu?

Ovo je u trenutnom vremenu najbitnija stavka. Pođimo od toga da svoje usluge nudite ili možda nešto prodajete… Jeste li bili zadovoljni učinkom pojedinih plaćenih reklama? Možda niste kao i više od pola korisnika koji plaćaju digitalnu reklamu. Možda ste primetili pad rejtinga vašeg sajta?

Ovo se sve dešava zbog određene ekspanzije. Širenje broja internet korisnika sada otežava rad i pozicioniranje. Ponašanje korisnika se u zadnjih godinu dana promenilo više od 1000%.

Ako se navika korisnika menja, mora se menjati i način, pristup samom SEO-u.

seo optimizacija

 

SEO optimizacija sajta i novi parametri

Ako se digitalno tržište izmenilo, proširilo i uvećalo. Onda sve ovo znači da je izmeilo i određene parametra. Ako smo dobili više korisnika, dobili smo i nove navike tih korisnika. Ustaljeni i oprobani šabloni više ne rade. Određene ključne reči su sada zamenjene novim ključnim rečima.

Ove promene koje se dešavaju na Googl-u su zapravo poziv na određene promene i korekcije.

Kao prvo ono što je i najbitnije jeste lokalno poslovanje.

Lokalni SEO

Lokalni SEO je u svim delovima sveta sada jako tražen i neophodan. Sada smo se kao prvo svi mi manje/više prilagodili na nove uslove rada, življenja i delovanja. Moramo delovati i razumti nove načine poslovanja.

Ovo je za određene branše u poslu jako bitno- lokalni SEO. Lokalni SEO je sada navigacija vašem poslu.

Trenutno nema boljeg marketinga nego li onog koji vas sam preporučuje. Ovaj uslov ispunjavate onda kada se digitalno lokalizujete.

Ono što je još bitno jeste:

  • porast poseta sajtova koji su uneli inovaciju
  • porast broja poseta na sajtovima za dezinfekciju, informacije o zdravlju, zaštiti, osiguranju,…
  • porest broja poseta sajtova koji su ažurirali svoje podatke, tekstove
  • porast broja poseta na sajtovima koji su redizajnrali svoj interfejs
  • porast broja poseta na sajtovima koji su povećali broj prodajnih artikala.

Zadnja navedena stavka se odnosi na online shop-ove koji nude raznovrsne artikle. Ljudi sada sve više vole da sve kupe na jednom mestu. Kao prvo isplatljivije je, kao drugo štede vreme i ne brinu puno oko dostave.

Ako želimo da opstanemo na digitalnom tržištu, moramo pratiti trendove. Ali ipak okrenimo se za sekund i shvatimo jedno: Prednost uvek imaju oni koji su prepoznatljivi. Mogu istaknuti isečci pasti na najniži istorijski nivo ali dok ne padnu vi stvorite prečicu do vašeg posla. I dok čekate pozicioniranje, videćete da su vas već određeni ljudi prepoznali. 

 

Slični

© Spectrum 2019/2024

Powered by Eterijum