Društvena e-trgovina kod nas: Ili šta koči B2C tržište?

Društvena e- trgovina kod nas čini se posustaje(Čini se!!!). E- trgovina je za one koji znaju samo evoluirala i očekuju da treba još da evoluira. Procenjuje se da će 2024. maloprodaja u e-trgovini premašiti 6,3 triliona USD širom sveta, a očekuje se da će ova cifra dostići nove visine u godinama koje slede. Znači nije...

© Spectrum 2019/2024

Powered by Eterijum