Izrada web sajta: Cilj, strategija, plan

Izrada web sajta, cilj mora biti unapred definisan. Nije važno da li vaš sajt gradite od samog početka ili redizajnirate postojeći sajt. Ono što je bitno kada se web sajt izrađuje jeste da se pri samom početku definišu jasni ciljevi, postavi strategija i plan. Izrada web sajta: Cilj, strategija, plan Izrada web sajta nije ista...

© Spectrum 2019/2024

Powered by Eterijum