Kancelarijski nameštaj statistika i predviđanja za 2024. su optimistični. Prodaja kancelarijskog nameštaja se apsolutno prilagodila novim načinima prodaje i novim načinom plasmana.

Kancelarijski nameštaj statistika i predviđanja za 2024

U 2024. prihod na evropskom tržištu kancelarijskih stolica iznosi 17,56 milijardi dolara. Predviđeno je da će tržište doživeti godišnju stopu rasta od 3,36%. U poređenju sa drugim zemljama širom sveta, u Sjedinjenim Državama generišu najveći prihod u ovom segmentu, sa ukupno 18.240 miliona dolara u 2024.
U Evropi, Nemačka je lider na tržištu kućnog kancelarijskog nameštaja sa svojim naglaskom na ergonomskom dizajnu i visokokvalitetnoj izradi.
Kancelarijski nameštaj statistika i predviđanja za 2024

Prodaja kancelarijskih stolica i kancelarijskog nameštaja online

Sajtovi za prodaju kancelarijskih stolica i nameštaja su sve brojniji na globalnom nivou. Ono što je bitno da razumete jeste da većina ljudi koji kupuju online kod vas, jesu ljudi koji kupuju preko računara. Dok pregled artikala vrše preko telefona. U našem regionu kupovina skupljih stvari više od 70% odvija se preko računara. Upoređivanje cene, info o artiklima i deljenje sadržaja odvija se preko telefona. Jako je važno da imate dobar responsiv dizajn za mobilne uređaje i jako je bitno da imate raspoređene kategorije. Naravno preglednost se podrazumeva.

Sajt za prodaju nameštaja i stolica

Kod ovakih sajtova jako je važno da pogledate analitiku i razumete vašu ciljnu grupu. U zavisnosti od ponude vašeg sajta, zavisi i rangiranje. U kancelarijskom nameštaju imate regularne i primarne tri kategorije ponude. Tako da je jako važno da pogledate kojoj kategoriji pripadate. Na ovaj način vi ćete onda naći vaš ciljni auditorijum koji će kupovati kod vas. 

© Spectrum 2019/2024

Powered by Eterijum