LMS (Learning Management System) platforma se koristi za kreiranje, administraciju i praćenje treninga i obuka. LMS omogućava vašoj kompaniji da kreira nove ili ponudi postojeće kurseve zaposlenima, kao i da prati stepen njihovog pohađanja i uspešnosti.

LMS platforme možete koristiti za svoje potrebe tj potrebe vašeg radnog kadra ili za potrebe vaših klijenata u zavisnosti čime se bavite.

Najbolje rešenje je da nas kontaktirate i predstavite nam vašu ideju, a mi ćemo ponuditi jedinstveno rešenje koje odgovara vašim zahtevima.

Pogodnosti LMS platforme

Učenje od kuće

Učenje od kuće je sve popularnije, iako smo mislili da će ovo biti samo dok je trajao virus. Međutim nogi žele da usavrše svoja znanja i veštine, isto tako mnogi žele da se edukuju u pravcu koji je totalno suprotan od onoga što već znaju. Učenje na daljinu kada imamo vremena sada nije privilegija, sada je to budućnost i potreba savremenog sveta. Benefiti ovakvih platformi koje nude učenje, edukaciju ili predavanja u bilo kom smislu jesu velki.

Učenje na daljinu

LMS platforma ne mora se koristiti samo za učenje na daljinu. LMS koriste i mnoge kompanije kako bi ostale u komunikaciji sa svojim menadžmentom, saradnicima ili ljudima koji su bitni za progres same kompanije. Isto tako u okviru kompanije se jako lepo mogu iskoristiti sve prednosti LMS platforme od kreativnih sastanaka do edukacije novih ljudi koji su došli u tim.

LMS platforma

LMS platformu mogu koristiti menadžerski timovi u kompanijama, škole, fakulteti i svi oni koji nude nekju vrstu učenja, usavršavanja ili pružanja informacije. Ova platforma se lako može prilagoditi potrebama koje se traže od nje. U LMS platformi vi kao vodeća uloga određujete koga ćete pustiti unutra i dodaljivati uloge u njoj.

Lako povezivanje

LMS platforma se može lako integrisati sa određenim dodacima ili programima, tako da lako povezivanje i jeste njena prednost. Isto tako lako povezivanje između vas i korisnika ili između vođe tima i ostalog dela komapnije je jako lako. Tako da je brzina i visok standard zaista odlika ove platforme.

Korisnički interfejs

Dizajn same platforme možemo prilagoditi potrebama koje opisuju ono čemu je namenjena. Tako da korisnički interfejs možemo u potpunosti prilagoditi po vašem zahtevu. Ono što je bitno jeste da korisničko iskustvo neće izostati.

Da li mogu povezati LMS platformu sa sajtom?

LMS platforma se može povezati sa sajtom. Najčešće zahteve ovakvog tipa dobijamo od edukativnih centara i škola. Naravno vaša platforma se oblikuje prema vašim standardima tako da uvek možemo dodati neku novu funkciju kako bi ispratili sve potrebe vašeg poslovanja. 
 
Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

© Spectrum 2019/2023

Powered by Eterijum