LMS (Learning Management System) platforma se koristi za kreiranje, administraciju i praćenje treninga i obuka. LMS omogućava vašoj kompaniji da kreira nove ili ponudi postojeće kurseve zaposlenima, kao i da prati stepen njihovog pohađanja i uspešnosti.

LMS platforme možete koristiti za svoje potrebe tj potrebe vašeg radnog kadra ili za potrebe vaših klijenata u zavisnosti čime se bavite.

Najbolje rešenje je da nas kontaktirate i predstavite nam vašu ideju, a mi ćemo ponuditi jedinstveno rešenje koje odgovara vašim zahtevima.

Podelite

Tags

© Spectrum 2019/2023

Powered by Eterijum