Izrada sajta Standard paket

Šta dobijate ako radite sajt prema našem Standard paketu?

Ovakav sajt je namenjen srednjim i većim preduzećima. Sa ovim sajtom na adekvatan način se možete pozicionirati i ući u trku sa ostalom konkurencijom na tržištu.

Ovakavi sajtovi nakon nekog vremena najčešće prerastaju u online shopove ili u veće i naprednije verzije početnog sajta. Tako da imajte na umu da ne morate praviti nov sajt ovakvi sajtovi se prema potrebi mogu proširivati i nadograđivati. Naravno svaka nadogradnja koja se uradi je bolja za građenje mreže linkova.

Cena ovakvog sajta je 850e u dinarskoj protivvrednosti.

Izrada sajta Standard paket

Šta dobijate ako radite sajt prema našem Standard paketu?

Ovakav sajt je namenjen srednjim i većim preduzećima. Sa ovim sajtom na adekvatan način se možete pozicionirati i ući u trku sa ostalom konkurencijom na tržištu.

Ovakavi sajtovi nakon nekog vremena najčešće prerastaju u online shopove ili u veće i naprednije verzije popčetnog sajta. Tako da imajte na umu da ne morate praviti nov sajt ovakvi sajtovi se prema potrebi mogu proširivati i nadograđivati. Naravno svaka nadogradnja koja se uradi je bolja za građenje mreže linkova.

Cena ovakvog sajta je 700e u dinarskoj protivvrednosti.

© Spectrum 2019/2024

Powered by Eterijum