Web sajt i advokatske kancelarije: Šta kažu brojke? Koliko je zapravo advokatskim kancelarijama potreban sajt? Da li su trendovi i u našem regionu prešli na više od 50% online?

Web sajt i advokatske kancelarije

49% advokatskih kancelarija kaže da su novi klijenti došli preko interneta.Ako ste advokat statistika kaže ovo u 86%  slučajeva vi u prvom razgovoru nećete pitati klijenta za mejl adresu. Isto tako u 45% slučajeva imaćete propušten poziv od novog klijenta, a nećete se javiti pošto ste u gužvi, poslu ili sastanku.
Web sajt i advokatske kancelarije
Resurs koji je najznačajniji se gubi, zbog neusklađenosti sa novim načinima rada, tempom života i obimom posla. Većina advokatskih komapnija savetuje svoje klijente, potencijalne klijente i buduće klijente. Takođe oni pametni koriste inovativne resurse i usmeravaju korisnike na svoj web sajt, na taj način klijenti odmah pišu genralije na mejl i nema propuštenih prilika.

65% advokatskih kancelarija određenu sumu ulaže u web sajt.  Oko 40% advokatskih kancelarija klijente dobija preko interneta. Odnos: novi klijenti preko interneta 76% i preostali deo su drugi izvori.

© Spectrum 2019/2024

Powered by Eterijum