Web hosting

Web-hosting je tip internet hostinga koji dozvoljava organizacijama i fizičkim licima da naprave svoj web-sajt kome se može pristupiti preko weba. Web-hostovi vam daju prostor na serveru koji klijenti mogu da koriste. Kod nas dobijate: – 24/7 podršku – otvaranje mejlova, neograničen borj – vrši se bekap svakodnevni – cpanel – zaštitu – brzinu Naravno...

© Spectrum 2019/2024

Powered by Eterijum