Tehnologija i savremeno poslovanje
Tehnologija i savremeno poslovanje: Vreme u koje živimo nam nudi neverovatne tehnološke mogućnosti. Možemo reći da od pojave korona virusa pa sve do dananšnjih dana imamo neverovatan razvitak i napredak koji se tiče razvoja i unapređenja rada na internetu. Nije u pitanju samo rad na interentu već i spoj same tehnologije koja nam taj rad omogućava.

Tehnologija i savremeno poslovanje

Možemo slobodno reći da se sada sve objedinjuje i stvara se nov tehnološki eko sistem. I baš sada kada su nam mnoge stvari dostupnije, rade brže i sistem se ponovo gradi i nadograđuje nikada nije bilo teže i kompleksnije. Sve te promene, ažuriranja i sistemske izmene dovele su do toga da bukvalno stojimo i posmatramo. Ono što mi možemo primetiti jeste da nikada nije bilo lakše raditi na interentu ali isto tako nikada nije bilo napornije. Ko nije upućen u sve promene, ne može videti napredak.
Prošla godina donela je par sistemskih ažuriranja, došli smo do ponude poslovnog korišćenja kvantnog računara u cilju ubrzanja rada,.., I sve to kako bi lakše radili, ali to sve neko treba primeniti i znati. Isto tako prošla godina nam je donela mnogo više pada sajtova, sistema, i virusa. Potencijal i razvitak ipak nose sa sobom jednu drugu stranu medalje koja se sada sve više i više primećuje.

Nauka o podacima

 U današnjem vremenu sve je podatak, savremen život, poslovanje i rad je nemoguć bez izvesne količine podataka. Količina digitalnih podataka koja postoji — koju kreiramo — raste eksponencijalno. Prema procenama koje se vuku najviše iz 2021. godine biće 74 zetabajta generisanih podataka. Očekuje se da će se to udvostručiti do 2024.
Dakle, postoji potreba za profesionalcima koji razumeju podatke i analitiku podataka.
Nauka o podacima je kombinacija statistike, matematike, programiranja, rešavanja problema, prikupljanja podataka na genijalan način, sposobnosti da se stvari sagledaju drugačije i aktivnosti čišćenja, pripreme i usklađivanja podataka.
Podaci su značajna količina podataka koji se ne može efikasno obraditi sa tradicionalnim aplikacijama koje se trenutno koriste. Obrada velikih podataka počinje sa sirovim podacima koji nisu agregirani i najčešće ih je nemoguće uskladištiti u memoriji jednog računara.

Šta je analitika podataka?

Analitika podataka je nauka o ispitivanju sirovih podataka kako bi se došli do određenih zaključaka.
Analitika podataka uključuje primenu algoritamskog ili mehaničkog procesa za dobijanje uvida i prolaženje kroz nekoliko skupova podataka kako bi se potražile smislene korelacije. Koristi se u nekoliko industrija, što omogućava organizacijama i kompanijama za analizu podataka da donose bolje informisane odluke, kao i da verifikuju i opovrgnu postojeće teorije ili modele. Fokus analitike podataka leži u zaključivanju, što je proces izvođenja zaključaka koji se zasnivaju isključivo na onome što istraživač već zna.

Digitalni advertajzing

Čitav spektar digitalnog marketinga koristi algoritme za nauku o podacima, od displej banera do digitalnih bilborda. Ovo je glavni razlog što digitalni oglasi imaju veće stope učestalosti klikova od tradicionalnih oglasa.
Sistemi za preporuke ne samo da olakšavaju pronalaženje relevantnih proizvoda među milijardama dostupnih proizvoda, već i mnogo doprinose korisničkom iskustvu. Mnoge kompanije koriste ovaj sistem da promovišu svoje proizvode i predloge u skladu sa zahtevima korisnika i relevantnošću informacija. Preporuke su zasnovane na prethodnim rezultatima pretrage korisnika.

Savet

Ako želite da svoj posao dovedete na današnji nivo potrebe da tako kažemo morate primeniti ovaj novi trend. Ono što smo iz iskustva primetili obrđujući podatke našim klijentima jeste da ovakav način i pristup radu daje jako dobre rezultate. Ono što je možda i najbitnije od svega kada dobijete kvartalni izveštaj ne samo da ćete moći da saznate o vašem napretku već ćete možda izmeniti i pristup u vašem radu. Podaci ne samo da beleže rast i progres oni mogu spoznati i manu u vašem radu ili u radu vašeg tima.

Možemo slobodno reći da se nalazimo u fazi totalne promene i izmene u dosadašnjem poslovanjum na interentu.

Slični

© Spectrum 2019/2024

Powered by Eterijum